Hoe verhoudt Taxateurworden.nl zich tot het meester-gezeltraject?

Support

Laatste update één jaar geleden

Taxateurworden.nl is een onderdeel van Provadie. Dit is een gratis platform waar taxateurs in opleiding zich kunnen aanmelden als gezel en erkende taxateurs zich kunnen aanmelden als meester. Het team van Taxateurworden.nl helpt jou dan bij het vinden van de perfecte match.


Hoe werkt het?

Zowel de gezel als meester kan zich via de website aanmelden voor het meester-gezeltraject. Wanneer een gezel zich heeft aangemeld gaan we in onze database op zoek naar de perfecte match met een meester. Tijdens de aanmeldprocedure bij TaxateurWorden.nl is het mogelijk om zelf aan te geven in welke regio jij het meester-gezeltraject wilt lopen. Zo kunnen wij de perfecte match zoeken die voldoet aan jouw verwachtingspatroon! Wanneer wij denken de perfecte match gevonden te hebben, leggen we het profiel van de gezel voor aan de meester. Is de meester nog steeds positief, dan plannen wij een kennismakingsgesprek in tussen de gezel en meester. Wanneer zowel de gezel als de meester enthousiast is en de verwachtingen zijn afgestemd, dan kan het meester-gezeltraject opgestart worden. Tijdens het gehele traject zal Taxateurworden.nl betrokken blijven om jou te ondersteunen waar nodig. 

Nog steeds hulp nodig? Stuur ons een bericht