Wat is een NRVT audit?

Support

Laatste update één jaar geleden

Als Register-Taxateur kan je vanuit het NRVT het verzoek krijgen informatie aan te leveren middels een NRVT audit. Het NRVT toetst op deze manier jouw functioneren, waarbij gekeken wordt naar jouw naleving van deskundigheids-, integriteits-, en vakbekwaamheidsaspecten en de kwaliteit van de uitvoering van de dienstverlening. Je zal verzocht worden jouw portfolio aan te leveren. Daarnaast kunnen twee mogelijke audits uitgevoerd worden: de desk audit en de field audit. Lees hieronder wat een NRVT-audit inhoudt.  

Jouw portfolio volgens de vereisten van het NRVT 

Het NRVT zal je vragen jouw portfolio aan te leveren. Jouw portfolio is simpel gezegd een overzicht van al jouw taxaties over een bepaalde periode. Het NRVT heeft een aantal vereisten voor het portfolio. Het overzicht dient compleet te zijn ongeacht binnen welk kamerbereik het getaxeerde valt. Het portfolio moet per taxatie in ieder de volgende informatie bevatten:

 • Adres
 • Objecttype 
 • Doelomschrijving 


Wij verzorgen het NRVT-portfolio graag voor je. Het portfolio wordt aangeleverd als Excel-bestand, met daarin onderstaande informatie. Gezien het een Excel-bestand betreft, is het gemakkelijk om kolommen niet op te nemen, daar waar dit gewenst is.


 • URL naar de betreffende taxatie binnen Provadie 
 • Adres
 • Stad
 • Postcode 
 • Woningtype 
 • Rapporttype 
 • Marktwaarde 
 • Marktwaarde met bijzonder uitgangspunt indien van toepassing 
 • Waardepeildatum 
 • Inspectiedatum 
 • Betreft het een gevalideerde taxatie (ja/nee)


Hoe download ik mijn portfolio?

Wanneer je een uitdraai wenst te ontvangen van jouw portfolio, neem dan contact met ons op via [email protected]. Geef in de mail aan dat het gaat om het portfolio en welke periode opgenomen moet worden in het portfolio, dan zullen wij z.s.m. een uitdraai aanleveren over deze periode. 

Desk audit 

De desk audit houdt in dat een Auditor van het NRVT een aantal taxatiedossiers gaat controleren, waarbij gekeken wordt of deze voldoen aan de geldende kwaliteitsnormen. Een Auditor neemt drie door jou verzorgde taxatiedossiers door. Hierbij is het van belang dat het recente taxatiedossiers zijn. Er kan mogelijk gevraagd worden om twee gevalideerde rapporten en één niet gevalideerd rapport. Er wordt verwacht dat je een compleet dossier kan aanleveren en dat je al je overwegingen verwoordt hebt in je taxatierapport. Aan de hand van de desk audit wordt een desk-auditrapport opgesteld en zal worden vastgesteld of nader onderzoek gewenst of noodzakelijk is.  

Field audit 

Bij een field audit is er sprake van een toetsing op kantoor. Dit houdt in dat twee Auditors op afspraak langskomen om gezamenlijk jouw ingezonden taxatiedossiers door te nemen en te bespreken hoe je te werk gaat. Een field audit kan een vervolgstap zijn wanneer de Auditor na afronding van de desk audit geconstateerd heeft dat nader onderzoek gewenst of noodzakelijk is. 

Classificaties

Wanneer een desk- of een field audit heeft plaatsgevonden, zal er altijd een zorgvuldige terugkoppeling plaatsvinden. De resultaten van de audit worden hierin gedeeld, waarin zowel verbeterpunten als goede kwaliteiten worden gecommuniceerd. Voor de beoordeling van de audit worden de volgende classificaties aangehouden:

 1. Goed  
 2. Voldoende
 3. Onvoldoende
 4. Ruimschoots onvoldoende
 5. Tuchtwaardig

In geval van classificatie 3 t/m 5 zal er een follow-up plaatsvinden, waarin afspraken gemaakt worden met de taxateur wat betreft het vervolg. 

Hoe download ik een taxatiedossier?

Met Provadie kun je gemakkelijk een taxatiedossier genereren. Middels één klik op de knop wordt een zip-map gedownload met daarin de volgende documenten:

 • Het concept rapport  
 • Opname data, afmetingen en bouwkundige opnamestaat 
  Dit excel bestand geeft een exact overzicht van alle 'kliks' die je in de app hebt gedaan. Zo kun je bijvoorbeeld precies terugvinden wat voor glas je hebt aangegeven in de keuken. Ook kun je hier de ingevoerde invoerdimensies vinden. Hoe kwam je nou ook alweer tot de afmetingen van de zolder? Je kunt het allemaal terugvinden in de excel.
 • Alle bestanden en foto's 
  De foto’s worden geplaatst in een aparte map in de zip-map genaamd ‘Foto’s’. Ook de bestanden en foto’s die je niet opgenomen hebt in het rapport worden worden gedownload in de zip-map. Zowel de bestanden als foto’s worden geplaatst in een aparte map in de zip-map namelijk ‘Niet opgenomen’ zodat je voor jouw dossier echt alle documenten en foto’s hebt. 


Je vindt de knop linksboven, onder ‘Gereedmelden NWWI. De knop heeft een pictogram van een folder met daarin een pijltje naar beneden. In onderstaande screenshot, wordt de knop uitgelicht door de rode omlijning. 

Voorheen kon je je dossier downloaden door de documenten afzonderlijk te downloaden, maar doordat de documenten nu gecombineerd zijn in een zip-map is het mogelijk het dossier in één keer te downloaden. Nadat je het dossier gedownload hebt, moet je enkel nog het definitieve rapport en jouw communicatie met het NWWI toevoegen.

Nog steeds hulp nodig? Stuur ons een bericht