Wat houden de desk- en field audit in?

Support

Laatste update 2 jaar geleden

Als Register-Taxateur kan je vanuit het NRVT het verzoek krijgen informatie aan te leveren middels een NRVT audit. Het NRVT toetst op deze manier jouw functioneren, waarbij gekeken wordt naar jouw naleving van deskundigheids-, integriteits-, en vakbekwaamheidsaspecten en de kwaliteit van de uitvoering van de dienstverlening. Er kunnen twee mogelijke audits uitgevoerd worden: de desk audit en de field audit. Beide auditvormen worden hieronder uitgelegd.  


Desk audit

De desk audit houdt in dat een Auditor van het NRVT een aantal taxatiedossiers gaat controleren, waarbij gekeken wordt of deze voldoen aan de geldende kwaliteitsnormen. Een Auditor neemt drie door jou verzorgde taxatiedossiers door. Hierbij is het van belang dat het recente taxatiedossiers zijn. Er kan mogelijk gevraagd worden om twee gevalideerde rapporten en één niet gevalideerd rapport. Er wordt verwacht dat je een compleet dossier kan aanleveren en dat je al je overwegingen verwoordt hebt in je taxatierapport. Aan de hand van de desk audit wordt een desk-auditrapport opgesteld en zal worden vastgesteld of nader onderzoek gewenst of noodzakelijk is.


Field audit

Bij een field audit is er sprake van een toetsing op kantoor. Dit houdt in dat twee Auditors op afspraak langskomen om gezamenlijk jouw ingezonden taxatiedossiers door te nemen en te bespreken hoe je te werk gaat. Een field audit kan een vervolgstap zijn wanneer de Auditor na na afronding van de desk audit geconstateerd heeft dat nader onderzoek gewenst of noodzakelijk is. 


Classificaties

Wanneer een desk- of een field audit heeft plaatsgevonden, zal er altijd een zorgvuldige terugkoppeling plaatsvinden. De resultaten van de audit worden hierin gedeeld, waarin zowel verbeterpunten als goede kwaliteiten worden gecommuniceerd. Voor de beoordeling van de audit worden de volgende classificaties aangehouden:

  1. Goed
  2. Voldoende
  3. Onvoldoende
  4. Ruimschoots onvoldoende
  5. Tuchtwaardig


In geval van classificatie 3 t/m 5 zal er een follow-up plaatsvinden, waarin afspraken gemaakt worden met de taxateur wat betreft het vervolg. 

Nog steeds hulp nodig? Stuur ons een bericht