Welke bijlagen kan ik allemaal opvragen via Provadie

Support

Laatste update één jaar geleden

Via zowel het dashboard als de app is het mogelijk om de volgende bijlagen op te vragen:


  • Kadastrale kaart van Provadie (€ 1,29)
  • Kadastrale kaart van Planviewer (€ 1,49)
  • Kadastrale kaart van het Kadaster (€ 2,05)
  • Kadastraal uittreksel (€ 3,15)
  • Akte van levering (€3,15)
  • Bodeminformatie van Bodemloket en Omgevingsrapportage, DCMR en diverse andere bronnen (gratis)
  • Bestemmingsplankaart (gratis)
  • Funderingskaart Gemeente Rotterdam (gratis)
  • Rapport Funderingsrisico (kosten inbegrepen in validatiekosten NWWI)


Zie het volgende artikel met meer informatie over welke gebieden allemaal ondersteund worden voor de bodeminformatie: Van welke regio's en leveranciers kan ik bodeminformatie ophalen?

Nog steeds hulp nodig? Stuur ons een bericht