Wat zijn de grootste veranderingen van de nieuwe NWWI koppeling?

Support

Laatste update 5 maanden geleden

Om snel duidelijk te maken wat er gaat veranderen hebben we de grootste veranderingen van de nieuwe koppeling op een rijtje gezet.

1. De chrome extensie verdwijnt

De chrome extensie is voor nieuwe taxaties niet meer te gebruiken. Je stuurt straks door zonder de chrome extensie.

2. Je doet bijna alle handelingen binnen Provadie

Wellicht deed je veel handelingen al binnen Provadie, maar hier een volledig overzicht:
- Rapport funderingsrisico opvragen
- Alle bijlagen aanvragen of zelf uploaden en aanpassen naar de juiste volgorde indien gewenst
- Alle foto's toevoegen en aanpassen naar de juiste volgorde
- Het volledige rapport invullen
- De referentievergelijker invullen
- Modelwaarden opvragen en onderbouwen

- Controleverslag opvragen en oplossen

- Gereedmelden

- Eventuele verbetervoorstellen verwerken

3. Zet het uitwerkprogramma op 'Provadie'

1. Ga naar https://login.taxatieweb.nl/user/settings

2. Klik bovenaan op 'Provadie'
3. Klik onderaan op 'opslaan'


Let op! Mocht je nog een rapport in Taxatieweb uitwerken, zet het uitwerkprogramma dan weer op 'Taxatieweb'.

Wat doe je nog wel in Taxatieweb?

1. De opdrachtvoorwaarden opmaken/aanpassen
2. De opdracht accepteren
3. De handtekeningscode zetten
4. Ontkoppelverzoek indienen

Let op! Voor bovenstaande activiteiten moet je ook het uitwerkprogramma op Provadie hebben staan.

Nog steeds hulp nodig? Stuur ons een bericht